İNSAN KAYNAKLARI
» İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Müşterilerimizin proje çalışmalarında kullanılmak üzere nitelikli ve/veya niteliksiz işgücü ihtiyaçlarını değerlendirmek ve gerekli durumlarda kısa dönem istihdam organizasyonu ve yönetimini gerçekleştirmek. Şirketin hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü sadece bugün değil gelecekte de ihtiyaçlarımızı dikkate alarak seçmek ,eğitmek ve gelişmiş insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görmek ve çalışanın memnuniyetini sağlayan değer odaklı bir yönetim yapısı ile hizmetlerimizde verimliliği arttırmak.